O rankingu

Informacje o rankingu

Innowacyjność to nie tylko nowe technologie, nowoczesne laboratoria i chronione tajemnicą patenty. Innowacyjność wynika ze sposobu myślenia, z odwagi zmieniania swojego otoczenia, sięgania po nowe pomysły, podpatrywania najlepszych i wykorzystywania sprawdzonych rozwiązań tam, gdzie do tej pory ich nie było.

Prowadzimy cykliczny program badawczy nad innowacyjnością polskiej gospodarki, by w efekcie nagrodzić i wypromować te przedsiębiorstwa, które zmieniają i ulepszają obraz polskiej gospodarki.

Efektem naszych badań jest Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce, który nagradza zwycięzców w czterech głównych kategoriach:

  •     mikrofirm,
  •     przedsiębiorstw małych,
  •     przedsiębiorstw średnich,
  •     przedsiębiorstw dużych.

Dodatkowo nagradzamy firmy za osiągnięcia w poszczególnych kategoriach innowacyjności (innowacyjność produktowa, procesowa, organizacyjna oraz marketingowa), a także te firmy, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Stworzenie rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce nie było łatwym zadaniem, ponieważ wymagało wyboru właściwych kryteriów, a zatem wskazania, czym jest innowacyjność w przypadku współczesnych przedsiębiorstw. Po długich dyskusjach udało nam się jednak opracować kryteria, umożliwiające dokonanie oceny innowacyjności.

Pod uwagę wzięliśmy między innymi charakter przedsiębiorstwa. W czasach, kiedy wydaje nam się, że wszystko zostało już wymyślone, niektórzy przedsiębiorcy potrafią zaskoczyć nietypowym pomysłem na biznes. Oprócz tego zwróciliśmy uwagę na sposób zdobycia kapitału na rozpoczęcie działalności. Zdobywanie kapitału to cecha, którą musi posiadać każdy przedsiębiorca. W szczególny sposób doceniliśmy te osoby, które zgromadziły potrzebne środki mimo odmowy udzielenia im kredytu na start. Oczywiście, wzięliśmy pod uwagę także sposób zdobywania środków na rozwój prowadzonej działalności. O innowacyjności firmy świadczy także sposób traktowania pracowników. W naszym rankingu znajdują się wyłącznie takie przedsiębiorstwa, których właściciele potrafią dbać o efektywność pracy swoich pracowników, a jednocześnie o ich samopoczucie i wzajemne relacje. Także i tutaj doceniliśmy osoby, które zastosowały nietypowe rozwiązania, np. cotygodniowe spotkania z pracownikami i ich rodzinami.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno jest porównywać ze sobą przedsiębiorstwa różnej wielkości. Z tego względu stworzyliśmy osobne rankingi innowacyjności dla małych, średnich oraz dużych firm.